Elektriksel Değerler      
Yüzeysel Direnç : 12
Özgül Direnç : >1013 W cm
Gerilim Direnci : 250 - 300 KV/cm
   
Mekanik Değerler
Eğilme Direnci : 130 -140 N/mm2
Darbe Direnci : 50 - 60 KJ/m2
Baskı Direnci : 220-250 N/mm2
   
Fiziksel Değerler
Özgül Ağırlığı : 1.7-2.0 kg/cm3
Isıya Dayanma : 180 - 400 oC
Ark'a Dayanma : L1
Su Absorbsiyonu : < 70 m